ჩვენს შესახებ
პროექტის მიზანია შეიქმნას სრული, მიუკერძოებელი, საავტორო უფლებებისაგან თავისუფალი ენციკლოპედია მსოფლიოს ყველა ენაზე. ვიკიპედიამ მოიპოვა პოპულარობა ინტერნეტის მომხმარებლებს შორის და შემდეგ, გაჩნდა მისი ვარიანტები სხვა ენებზე, მათ შორის მეგრულ ენაზეც. მეგრულ ენაზე ამ დროისთვის 12,775 სტატიაა შექმნილი. მეგრულ ვიკიპედიას ჰყავს ორი არჩეული ადმინისტრატორი და რამდენიმე დარეგისტრირებული მომხმარებელი, რომლებიც სხვადასხვა ინტენსივობით თითქმის ყოველდღიურად ამატებენ ახალ-ახალ სტატიებს და ეწევიან უკვე დაწერილი სტატიების რედაქტირებებს. სტატიები იწერება ნებისმიერ თემაზე, მათ შორის რელიგიაზე, მეცნიერებაზე, გეოგრაფიაზე, ისტორიაზე, იწერება ასევე ზოგადად საქართველოს შესახებ. პროექტის მიზანია შეიქმნას სრული, მიუკერძოებელი, საავტორო უფლებებისაგან თავისუფალი ენციკლოპედია მსოფლიოს ყველა ენაზე. ვიკიპედიამ მოიპოვა პოპულარობა ინტერნეტის მომხმარებლებს შორის და შემდეგ, გაჩნდა მისი ვარიანტები სხვა ენებზე, მათ შორის მეგრულ ენაზეც. მეგრულ ენაზე ამ დროისთვის 12,775 სტატიაა შექმნილი. მეგრულ ვიკიპედიას ჰყავს ორი არჩეული ადმინისტრატორი და რამდენიმე დარეგისტრირებული მომხმარებელი, რომლებიც სხვადასხვა ინტენსივობით თითქმის ყოველდღიურად ამატებენ ახალ-ახალ სტატიებს და ეწევიან უკვე დაწერილი სტატიების რედაქტირებებს. სტატიები იწერება ნებისმიერ თემაზე, მათ შორის რელიგიაზე, მეცნიერებაზე, გეოგრაფიაზე, ისტორიაზე, იწერება ასევე ზოგადად საქართველოს.
Follow Us